Vestibule

Tijdens de middeleeuwen werden in tijden van groot kattenoverschot de poezen van de kerktoren of het belfort naar beneden gegooid. Maar zelfs dan, bij een hoogte van meer dan zestig keer zichzelf, kwamen de meeste poezen keurig op hun pootjes terecht.  

Dat danken poezen aan het vestibulum in hun middenoor. Dit evenwichtsorgaan zorgt er samen met de ogen voor dat de hersenen de juiste positie kennen van de kop ten opzichte van de grond. Tijdens een val sturen de herenen dan in een fractie van seconden een signaal naar het hoofd om zich naar de grond te richten. De rest van het lichaam volgt de kop en de kat maakt een perfecte landing: ze komt op haar pootjes terecht. Dank zij dit vestibulum heeft een kat volgens de overlevering meerdere levens. 

Mensen merken hun vestibulaire organen pas op als ze ontstoken geraken, dan zijn ze hun evenwicht kwijt. 

Over hoeveel levens beschikt een mens? Seriële monogamie is een ding, seriële levens leiden een ander. En hoeveel heeft een mens er dan voor over om het leven door te geven?